Kallelse till huvudmannamöte 2021

Kallelse till huvudmannamöte

Varmt välkomna till Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte den 5 maj 2021 kl. 16.00.

Vi står inför en ovanlig situation med Covid-19 och fonden följer de riktlinjer och rekommendationer som myndigheterna ger. Mötet kommer ske digitalt via Teams.

Du kan delta antingen via telefon eller via en länk som skickas per mejl efter att du anmält dig som deltagande till mötet. Om du vet med dig att du har bytt mejladress under det senaste året så vore vi mycket tacksamma om du kunde mejla dina nya uppgifter till katharina.almstedt@hjart-lungfonden.se

Vänligen meddela om du avser att delta på mötet den 5 maj. Ange också på vilket sätt du tänker delta på mötet, det vill säga via länk eller telefon. Anmälan om deltagande kan göras fram till torsdagen den 29 april direkt till Katharina Almstedt via e-post: katharina.almstedt@hjart-lungfonden.se eller telefon på nummer 08-566 24 233.

Väl mött!

Kallelse och bilagor för nedladdning