Kallelse till huvudmannamöte 2020

Varmt välkomna till Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte 17 juni 2020 kl. 16.00.

Vi står inför en ovanlig situation med Covid-19 och fonden följer de riktlinjer och rekommendationer som myndigheterna ger. Omständigheterna gör att alla inte kan eller vill vara närvarande fysiskt varför alla kan deltaga antingen via telefon eller via en länk som skickas per mail.

En instruktion om hur man kopplar upp sig via länk finns här. För de som vill deltaga fysiskt så sker mötet på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, dock utan påföljande middag eller föredrag från en forskare.

Kallelse och bilagor för nedladdning