Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport

Hjärtrapporten är en årlig sammanställning av hjärthälsoläget i Sverige. Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskaperna om forskningens betydelse för behandling och vård av hjärt- och kärlsjukdomar.

Hjärtrapporten 2016: Allt fler har högt blodtryck

En av fem svenskar har högt blodtryck och mest markant är ökningen hos personer över 65 år. Det visar nya siffror i Hjärtrapporten 2016. Högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna för förtida död i hjärt-kärlsj...

De viktigaste nyheterna i Hjärtrapporten 2016

Varje genombrott för forskningen räddar liv och ger fler drabbade ett bättre liv. Här sammanfattar vi några av nyheterna i Hjärtrapporten 2016 om forskningens framsteg och utmaningar.

Viktiga nyheter i Hjärtrapporten 2015

Varje forskningsgenombrott gör livet bättre – och längre. Årets Hjärtrapport berättar om en rad framsteg för forskningen och behandlingen av hjärt-kärlsjukdom.

Hjärt-kärlsjukdom fortfarande vanligaste dödsorsaken

Forskningen bidrar till att färre dör i hjärt-kärlsjukdom idag än för tio år sedan. Siffror som presenteras i årets Hjärtrapport visar att dödligheten sjunker, men fortfarande leder sjukdomar i hjärta och kärl till...

Hjärtrapporten 2014 är här

Nu lanserar Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2014 som ger en unik helhetsbild över hjärthälsoläget i Sverige. Årets rapport presenterar färska siffror från den svenska hjärtsjukvården och visar forskningens framsteg oc...

Hjärtrapporten 2013

Idag presenterar Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2013 som ger en unik helhetsbild över hjärthälsoläget i Sverige. Årets rapport presenterar färska siffror från den svenska hjärtsjukvården och visar forskningens framst...