Hjärt-lungräddning - livsviktig kunskap

Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp. För varje minut utan hjärt-lungräddning och hjärtstartare minskar chansen att överleva med cirka 10 %.

Hjärt-lungräddning - livsviktig kunskap

Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp. För varje minut utan hjärt-lungräddning och hjärtstartare minskar chansen att överleva med cirka 10 %.

Rädda liv med hjärt-lungräddning

För att den som drabbats av plötsligt hjärtstopp ska ha en chans att överleva måste de som finns i närheten börja med hjärt-lungräddning omedelbart och ha tillgång till en hjärtstartare.

Läs mer

Om hjärtstartare

Vid ett plötsligt hjärtstopp kan en hjärtstartare vara skillnaden mellan liv och död. En strömstöt från en hjärtstartare kan starta om hjärtat.

Läs mer

Kedjan som räddar liv

När någon drabbas av hjärtstopp är det viktigt att alla länkar i kedjan som räddar liv fungerar. Från larm till optimalt omhändertagande på sjukhus.

Läs mer 

Frivilliga livräddarsystem

På flera håll i landet finns system som larmar frivilliga personer som kan börja med hjärt-lungräddning och hämta hjärtstartare innan ambulans kommer på plats. 

Läs mer