Hur vi kan få fler att överleva stroke?

Kan vi bota diabetes eller inflammatorisk tarmsjukdom? Hur kan vi få sår att läka snabbare? Mia Phillipsson forskar på vårt immunförsvar och det här är bara några av de frågor som hon vill svara på med sin forskning.

Att forska är världens bästa jobb. Jag säger ofta till mina barn att de ska hitta ett yrke som de också älskar. För mig har det inte funnits något alternativ till forskningen. Förutom dagarna i labbet är jag ute och föreläser i bland annat skolor för att sprida upptäckarglädje. Sedan jag blev invald i Sveriges Unga Akademi, har jag även engagerat mig i hur forskning kan påverka samhället i stort. Men ofta är det i det lilla jag befinner mig när vi ser på världen genom mikroskop.

Det projekt jag har fått anslag av Hjärt-Lungfonden för, ska ta reda på hur vi kan få fler att överleva stroke. Idag är det vanligt att man drabbas av blodförgiftning i samband med stroke. Det beror på att vår tarm då släpper igenom bakterier. Jag vill ta reda på varför det händer, och hur vi kan stoppa det.

Som forskare är det avgörande att få forskningsanslag för att kunna testa sina idéer och göra dem verkliga. Det är tack vare alla givare som vi har möjlighet att hitta nya behandlingar och läkemedel som gör att fler överlever. Förhoppningen är att färre drabbas av blodförgiftning vid stroke.

Tack för ert stöd!

Mia Phillipson, professor i fysiologi, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universitet.