SCAPIS kan ge ledtrådar om riskfaktorer vid covid-19

Forskare planerar att använda den stora befolkningsstudien SCAPIS för att hitta särskilda riskgrupper vid covid-19-infektion. 

Vårdpersonal i blå sjukhuskläder

Ett av de forskningsprojekt som har fått del av Hjärt-Lungfondens särskilda anslag för covid-19-forskning bygger på fondens stora befolkningsstudie SCAPIS. Forskarna vill länka samman SCAPIS-kohorten med Folkhälsomyndighetens covid 19-register, Svenska intensivvårdsregistret och andra nationella register.

De kartläggningar av hjärta, kärl och lunga som SCAPIS-deltagarna har genomgått är världsunika i sin detaljrikedom. Genom att identifiera studiedeltagare som drabbats av covid 19 kan hoppas forskarna kunna lära sig mer om vilka olika hjärt-, kärl- och lungparametrar som är riskfaktorer vid covid-19.

- Tidigare studier har visat på samband mellan hjärt- och lungsjukdom och risken att utveckla allvarlig covid 19-sjukdom. Det råder dock osäkerhet om vilka tillstånd och nivåer av faktorer, exempelvis högt blodtryck och övervikt, som medför en ökad risk. Det här vill vi få större klarhet i genom studien, säger Peter Ueda, forskare vid Karolinska institutet och huvudansvarig för projektet.  

SCAPIS är en av de mest omfattande studierna av hjärta, kärl och lunga som genomförts i världen. 30 000 deltagare mellan 50 och 64 år från hela Sverige har genomgick omfattande undersökningar under åren 2014-18. SCAPIS drivs av forskare från sex universitetssjukhus och finansieras huvudsakligen av Hjärt-Lungfonden. 


Bli månadsgivare idag

Forskning är långsiktig, precis som månadsgivande. Klicka vidare och signera smidigt med Bank ID.

Jag vill bidra