Forskning om skonsammare respiratorvård på Uppsala universitet

Redan innan coronaviruset fick spridning i Sverige påbörjades ett forskningsprojekt på Uppsala universitet för att ta reda på hur man kan göra respiratorvård mer skonsam för patienten. Projektet, som har stöd från Hjärt-Lungfonden, leds av Docent Gaetano Perchiazzi. Resultat från studien har redan nu kommit patienter som är svårt sjuka i covid-19 till godo.

Respiratorbehandling är en vanlig, mycket dyrbar men oftast livräddande behandling vid svåra akuta lungsjukdomar och en nödvändig behandling under och efter stora operationer,
såsom hjärt-och lungoperationer. Behandling i respirator är dock mycket ansträngande för kroppen. Det har exempelvis visat sig att vanlig respiratorbehandling i värsta fall kan öka dödligheten vid akut lungsjukdom och leda till allvarliga lungkomplikationer efter en operation.

Målet med det pågående forskningsprojektet är att göra behandling med respirator säkrare
så att riskerna för svåra biverkningar minskas. Projektet studerar i detalj varför, hur och när under behandlingstiden skadorna uppkommer.

- Kan vi minska ovanstående komplikationer genom ny mer skonsam respiratorvård och annan lungskyddande behandling kommer detta vara mycket värdefullt för patienten och även minska vårdkostnaderna för samhället, eftersom behandlingstiderna bör kunna förkortas, säger Gaetano Perchiazzi.Forskningsprojektet beräknas vara klart under de närmaste månaderna. Därefter finns det flera liknande områden att utforska som kommer kräva ytterligare år av klinisk- och laboratorieundersökning.Forskningen behöver din hjälp - mer än någonsin

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Vårt mål är att samla in 5 miljoner kronor till forskning om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen