Läkemedel testas med hjälp av lungmodell

Anna Wernstedt Överby och andra forskare i Umeå vill ta reda på om ett godkänt cancerläkemedel har effekt på covid-infektion. I projektet kombineras forskning i en labbmodell med studier på covidpatienter. 

Vaccin- och läkemedelsutveckling tar lång tid. Ett snabbare sätt att hjälpa covid-patienter under den pågående epidemin kan därför vara att utvärdera om läkemedel som redan är godkända mot andra sjukdomar kan ha effekt. Anna Wernstedt Överbys forskargrupp vid Umeå universitet använder i laboratoriet en unik tredimensionell lungcellsmodell som de kan infektera med coronavirus. I modellen studerar de virusinfektionen och cellernas svar på detaljerad nivå.  Nu vill de använda modellen för att testa om ett befintligt läkemedel mot cancer, kan ha effekt vid covidinfektion. Läkemedlet påverkar ett av de proteiner som viruset använder för att infektera nya celler.  Samtidigt genomför forskarna en klinisk läkemedelsstudie med samma preparat på covidpatienter med stöd av ett läkemedelsföretag. Anna Wernstedt Överbys forskningprojekt är därmed vad som brukar kallas translationellt: Resultat från experimentell forskning förs över till vården för att snabbt ge tillämpad patientnytta. Projektet får stöd inom ramen för Hjärt-Lungfondens särskilda satsning på covid-19. 

Bli månadsgivare idag

Forskning är långsiktig, precis som månadsgivande. Klicka vidare och signera smidigt med Bank ID.

Jag vill bidra