Klinisk studie kartlägger covid-patienter

Varför slår covid-19 så hårt mot vissa individer – men inte mot andra? En klinisk studie på covid-patienter i Umeå och Örebro vill hitta svaret.

Studien har fått stöd i Hjärt-Lungfondens särskilda satsning på covid-forskning och har en bred ansats för att studera sjukdomsmekanismer. Prover ska tas på covid-19-patienter, både inneliggande och sjuka som befinner sig hemma. Virusmängden i övre luftvägarna mäts och blodprov tas där man analyserar markörer för bland annat inflammation och immunsvar. Utfallet kopplas sedan till patientens kliniska bild, behovet av syrgas, intensivvård med mera.

Prover tas inte bara under vårdtiden utan även vid senare återbesök. Då ska även lungfunktionen mätas och livskvaliteten följas upp via en enkät. Personernas immunitet kartläggs med upp till fem års uppföljning. 

- Det är oerhört viktigt att vi bedriver den här typen av forskning för att förstå sjukdomsmekanismerna och därmed kunna utveckla effektiva behandlingar. Det är speciellt viktigt för de med ökad risk för allvarlig sjukdom som äldre och hjärt-lungsjuka. Eftersom vi följer immun- och antikroppssvaret under lång tid kommer vi troligen kunna svara på frågan om immunitetens längd, säger Clas Ahlm, professor vid institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, och huvudsökande. 

Bli månadsgivare idag

Forskning är långsiktig, precis som månadsgivande. Klicka vidare och signera smidigt med Bank ID.

Jag vill bidra