Hjärt-Lungfonden satsar på covid-19-relaterad forskning

Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ger förhöjd risk för allvarliga komplikationer för dem som drabbas av sjukdomen covid-19.

Mer forskning behövs för att få mer kunskap om varför kopplingen finns och hur den kan
motverkas och behandlas. Hjärt-Lungfonden utlyser därför en särskild satsning på
anslag för forskare som vill forska på covid-19 kopplat till dessa sjukdomar.

– Vi tycker att det är angeläget att snabbt öka insatserna för forskning på covid-19 med
koppling till de miljontals människor vars sjukdomar vi redan stödjer forskning i. Forskarna har möjlighet att söka både akut för forskning under pågående pandemi och mer långsiktigt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskningsmöjligheterna delas in i tre delar:

1. Ett så kallat akutanslag på upp till 500 000 kronor per ansökan går att söka under perioden 22 april-7 maj för forskning med direkt koppling till pandemin och som ska genomföras under 2020.

2. Ansökningar om stöd till långsiktiga projekt med genomförande från och med 2021 görs till Hjärt-Lungfondens stora anslagsomgång som är öppen till och med den 1 juni i år.

3. Forskare som redan har stöd från Hjärt-Lungfonden
kommer också att ha möjlighet att styra om sin forskning mot covid-19.

Manlig forskare i vit rock i kontorsmiljö


– Flera studier visar redan på tydliga kopplingar mellan virus i allmänhet och sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Nu har samhället överraskats av det nya coronaviruset vilket kräver insatser för att öka forskningen på det här området, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Aktuella forskningsprojekt väntas bland annat syfta till att utveckla bättre förebyggande och akut behandling i form av vaccin och antiviral behandling, samt studera hur mediciner som används i behandling av hjärt- och lungsjuka påverkar risken att smittas. Patienters hjärt- och lungkapacitet, blodprover och koncentration av virus kommer bland annat att studeras och följas upp. Behöriga att söka är forskare anställda vid Sveriges universitet och universitetssjukhus, via Hjärt-Lungfondens forskningswebb https://www3.hjart-lungfonden.se.

Forskningen behöver din hjälp - mer än någonsin

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Vårt mål är att samla in 5 miljoner kronor till forskning om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen