Hjärt-Lungfonden har beslutat att genomföra en extra satsning på forskning relaterad till Covid-19. Hjärt-Lungfonden gav därför forskare möjlighet att söka anslag för projekt inom Covid-19 som har anknytning till hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

Forskningsprojekt som genomförs 2020

Stödet kan sökas för forskningsprojekt som kommer att genomföras under år 2020.
Maxbeloppet är 500 000 kronor. Ansökan sker digitalt via
Hjärt-Lungfondens forskningswebb

Stödet söks som ett projektbidrag (särskilt ansökningsformulär
”projektbidrag Covid-19”). Ansökan kommer endast att vara öppen under 2 veckor,
från den 22 april till den 7 maj 2020.

Besked om beslut och utdelning av medel kommer att ske i början/mitten av juni.

Stora forskningsomgången

Ansökningar om forskningsstöd som kommer att genomföras från 2021 och framåt
hänvisas till Hjärt-Lungfondens stora anslagsomgång som är öppen fram till den
1 juni. Det innebär att Hjärt-Lungfonden även kommer att finansiera forskning
om infektioner i lungorna i den stora anslagsomgången.

Ändra inriktning pågående forskningsstöd

Hjärt-Lungfonden möjliggör nu även att forskare som har pågående forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden kan använda dessa medel för forskning om hur Covid-19 drabbar patienter med kronisk hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Om anslagstagaren önskar ändra inriktning på projektet måste forskningsavdelningen på Hjärt-Lungfonden informeras om det via e-post forskning@hjart-lungfonden.se.