Förhöjd dödlighet vid hjärtstopp hos patienter med covid-19

Enligt statistik från Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret inträffar årligen 6 000 fall av hjärtstopp utanför sjukhus och av dessa överlever cirka 600 personer. Motsvarande siffror för hjärtstopp på sjukhus är 2 500 hjärtstopp och 900 överlevare bland dessa. Nu har fall av plötsligt hjärtstopp i registret från tiden före och under pandemin studerats.

Resultaten indikerar att dödligheten vid ett hjärtstopp ökar avsevärt om patienten har covid-19. Kvinnor med covid-19 som drabbades av plötsligt hjärtstopp när de är inlagda på sjukhus hade nio gånger så hög dödlighet under pandemin. Studien är genomförd med stöd från Hjärt-Lungfonden.

Man med mörkt hår och rutig skjorta

Araz Rawshani, forskare vid Göteborgs universitet, är den som lett studien.


- Vi hoppas att våra resultat kan bidra till att öka medvetenheten bland allmänheten, vårdgivare och beslutsfattare avseende komplikationerna av covid-19. Detta skulle kunna förbättra vården och mobilisera resurser för högriskpatienter, säger Araz Rawshani, registerhållare, Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret, forskare vid Göteborgs universitet.  


Under studieperioden inträffade totalt 1 946 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus där 10 procent av patienterna hade covid-19. Personer med covid-19 hade en 3,4 gånger högre risk att dö jämfört med de utan covid-19. Av de 1 080 fall av plötsligt hjärtstopp som inträffade på sjukhus hade 16 procent av patienterna covid-19. Där var dödligheten 2,3 gånger högre bland patienter med covid-19. 


- Vi hoppas att de här resultaten ska bidra till att fler liv kan räddas. Den här studien är ett direkt resultat av de akutanslag som Hjärt-Lungfonden tilldelade forskning på covid-19 med koppling till hjärt- och lungsjukdom redan våren 2020, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.


Den högsta dödligheten noterades för kvinnor med covid-19 som drabbades av hjärtstopp på sjukhus. Dessa hade 9 gånger högre dödlighet än kvinnor innan pandemin och 7 gånger högre dödlighet än kvinnor som inte var infekterade med covid-19 under pandemin.


Studien är genomförd av forskare vid Göteborgs universitet och Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret och har erhållit finansiellt stöd från Hjärt-Lungfonden. Totalt har 3 026 fall av plötsligt hjärtstopp med covid-19 och skillnaderna mellan perioden före pandemin och under pandemin studerats.


- Vi är oerhört glada för Hjärt-Lungfondens snabba reagerande under pandemin, vilket gjorde att vi kunde erhålla finansiering till detta projekt, avslutar Araz Rawshani.

Artikel publicerad 5 februari 2021

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om plötsligt hjärtstopp.

Se mer här

Bli månadsgivare – Stöd livsviktig forskning

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Bli månadsgivare och stöd forskningen långsiktigt. Som månadsgivare får du tidningen Forskning för hälsa fyra gånger per år.

Bli månadsgivare