Ambassadörer kraftsamlar för forskningen på covid-19

Hjärt-Lungfonden är stolta över att kunna presentera fyra folkkära personligheter till sin kraftsamling för forskning om covid-19 kopplat till hjärt-lungsjukdom. Charlotte Perrelli, Emma Green, Kayo Shekoni och Mojje Milacki bidrar till satsningen för att hitta
svaren för framtiden.

Foto: Kimberly Hero och Magnus Ragnvid

- Jag har väldigt många kära som jag är extra rädd om i dessa tider. Jag har personligen vänner och bekanta som drabbats väldigt svårt och som till och med inte finns med oss längre.  Alla kan göra något - nu hjälps vi åt! Säger Hjärt-Lungfondens ambassadör Charlotte Perrelli.

Riskgrupper kan inte vänta - därför kraftsamlar vi nu!

Personer som lider av hjärt-lungsjukdom riskerar att drabbas hårdare av covid-19 än andra. Men hur ser kopplingen mellan hjärt-lungsjukdom och covid-19 ut? Hur kan vi hitta
behandlingar? Mer forskning behövs, och den behövs nu – medan smittspridningen
fortfarande pågår. Hjärt-Lungfonden har därför startat en kraftsamling för att kunna dela ut extra anslag till forskning kring covid-19 med anknytning till hjärt-lungsjukdom.

- Det är angeläget att snabbt öka insatserna för forskning på covid-19 med koppling till de miljontals människor vars sjukdomar vi redan stödjer forskning om. Med hjälp av våra nya ambassadörer hoppas vi bli ännu fler som ger till forskningen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-, kärl- och lungsjukdom är stora folksjukdomar vilket innebär att många människor
tillhör särskilda riskgrupper om de drabbas av covid-19. För att rädda liv är Hjärt-Lungfondens mål att öka insamlingen till forskning om covid-19 kopplat till hjärt lungsjukdom.

- Det här är ett område som ligger mig nära hjärtat. Det är otroligt många som drabbas just nu, säger Hjärt-Lungfondens ambassadör Emma Green.

- Jag har nära kolleger och vänner som insjuknat och varit väldigt dåliga. Kan jag hjälpa till
med att dämpa eller besegra sjukdomar som covid-19 så skulle jag göra vad som helst! Därför vill jag vara med att stödja insamlingen, säger Hjärt-Lungfondens ambassadör Mojje Milacki.

- Jag stöder forskningen mot covid-19 och hjärt-lungsjukdom. Just nu känns denna insamling
extra viktig, säger Hjärt-Lungfondens ambassadör Kayo Shekoni.

Fakta om covid-19-satsningen

Hjärt-Lungfonden kraftsamlar nu för att hjälpa de miljontals svenskar som till exempel lever med diabetes och högt blodtryck, har överlevt en hjärtinfarkt eller som lever med lungsjukdomen KOL – och som riskerar att drabbas av covid-19. Flera studier har visat att personer som insjuknar i covid-19 och samtidigt har hjärt-kärlsjukdom och vissa
lungsjukdomar löper en större risk att drabbas hårt av det nya coronaviruset.

Så här kan du hjälpa till

Forskningen behöver din hjälp - mer än någonsin

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Vårt mål är att samla in 5 miljoner kronor till forskning om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen