Tre frågor till Hjärt-Lungfondens forskningschef

Mira Ernkvist, Forskningschef på Hjärt-Lungfonden.

Varför har Hjärt-Lungfonden beslutat att genomföra en extra satsning på forskning relaterad till covid-19?

- Det har tyvärr visat sig att de patienter som lider av de sjukdomar som vi stödjer forskning kring (hjärt-lungsjukdom) kan drabbas extra hårt om de blir sjuka i covid-19. Vi vill bidra till mer kunskap kring varför dessa patienter drabbas hårdare och även förstå hur de kan behandlas och hur de behöver följas upp i framtiden. Vi kommer att stödja forskningen om
covid-19 hos personer med hjärt-lungsjukdom både på kort sikt via ett akutanslag och på längre sikt via vår vanliga anslagsomgång.

Vem eller vilka kan söka dessa anslag och vilka kriterier behöver man uppfylla?


- Alla som forskar på ett universitet kan söka. Kravet är att det är forskning som är kopplad till just hjärt-lungsjukdom och covid-19. Sedan kommer naturligtvis alla ansökningar granskas av en grupp seniora forskare som kommer bedöma kvalitén på den planerade forskningen. De projekt som bedöms vara bra kommer tilldelas pengar.

Hur kan du och jag som privatpersoner göra för att bidra med vårt stöd för just dessa forskningsprojekt?

- De som vill bidra till forskning av just covid-19 relaterat till hjärt-lungsjukdom kan ge ett extra bidrag till Hjärt-Lungfonden. Men naturligtvis ska alla som redan är månadsgivare ska känna att de bidrar, för det gör man! Jag ser också fram emot att se resultaten av vad forskningen kommer fram till, och vi ska naturligtvis dela det till allmänheten via våra olika kanaler när de kommer.