Coronaviruset (sars-CoV-2)

Hjärt-Lungfonden får många frågor med anledning av det nya coronaviruset (sars-CoV-2). Här har vi samlat viktig information och länkar till myndigheter som alltid
tillhandahåller den senaste informationen.

Har hjärt-lungsjuka en ökad risk för allvarlig sjukdom vid smitta?

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. Eftersom viruset är nytt vet man fortfarande inte tillräckligt om vilka grupper som riskerar svår sjukdom. Men enligt Folkhälsomyndigheten visar en genomgång av tillgängliga studier av covid-19 att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Även enligt Världshälsoorganisationen, WHO, verkar personer diagnostiserade med hjärt-lungsjukdom och andra underliggande sjukdomar oftare utveckla allvarliga medicinska tillstånd än friska personer som drabbas av coronaviruset. 

Hjärt-Lungfonden rekommenderar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen.

Vad kan du göra för att skydda dig från att bli smittad?

Hjärt-Lungfonden har i samarbete med den italienska hjärtorganisationen SIPREC tagit fram nio råd till dig som har en hjärt-lungsjukdom.

1. Stanna hemma, med undantag för vissa skäl (till exempel av medicinska skäl, för att
handla mat eller andra förnödenheter, för att ta en promenad utomhus eller för att gå till jobbet).

2. Undvik om möjligt att uppsöka sjukvården rent fysiskt, ring istället. Använd hemblodtrycksmätare om du har tillgång till en sådan. Blodsockernivån går också att mäta hemma.

3. Ring 1177 om du behöver hjälp med att bedöma symtom eller veta var du kan söka vård. Läs mer på Vårdguidens hemsida. Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om du som är sjuk plötsligt blir mycket sämre, till exempel om du får andningsbesvär även när du vilar. Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först för att undvika att smitta andra, det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

4. Håll ett säkert avstånd från andra - minst en meter. Undvik att skaka hand med eller omfamna andra än dem du bor ihop med. Tvätta händerna med tvål eller rengöringsmedel regelbundet och noggrant.

5. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk som du håller för näsan och munnen, hindrar du eventuell smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Lägg näsduken i en påse som du knyter igen och slänger.

6. Du som är ordinerad receptbelagda läkemedel mot kroniska sjukdomar (till exempel hyperkolesterolemi, diabetes, högt blodtryck eller förmaksflimmer), ska vara extra noga med att ta dina mediciner. Det gäller även vid kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och astma. Läkemedel som inhaleras och som innehåller kortison dämpar inflammation.

7. Ät hälsosam mat. Att äta hälsosamt spelar en grundläggande roll för immunsystemet. Ät mycket grönsaker, frukt, bra fetter i form av olja (oliv, raps), fet fisk och fullkornsprodukter är bra för hälsan. Sprid ut måltiderna över dagen och glöm ej mellanmålen (gärna en frukt).

8. Fysisk aktivitet stärker immunsystemet och är avstressande. Utför olika övningar hemma eller utnyttja träningsredskap som motionscykel eller gå på promenader utomhus, helst under de ljusare timmarna för att gynna kroppens produktion av D-vitamin. Kom ihåg att hålla ett säkert avstånd från andra.

9. Lunginflammation är den allvarligaste och i vissa fall en dödlig komplikation av coronavirus. Rökare löper högre risk än icke-rökare att drabbas allvarligt. Varför vet man ännu inte med säkerhet men det finns forskning som pekar på att rökning försämrar immunförsvaret.

Mer information

Vi får dagligen in frågor via sociala medier om Covid-19. Folkhälsomyndigheten följer smittspridningen och utvecklingen i Sverige noggrant och vi rekommenderar därför alla att följa deras råd. Situationen kan ändras från dag till dag och i stället för att svara på inkomna frågor har vi därför valt att sammanställa några länkar där du kan hitta mer information om
Corona och Covid-19.

Mer information om corona

Självskattningstest

Region Stockholm har utvecklat ett självskattningstest där du kan får råd om du ska egenvårda dig eller behöver kontakta vården. Till självskattningstestet

Om det nya coronaviruset och hjärt-lungsjukdom

Professor Jan Nilsson svarar på frågor om hjärt-lungsjukdom kopplat till det nya coronaviruset.

Läs svaren här

Om Coronaviruset kopplat till hjärt-lungsjukdomar

Professor Christer Janson svarar på frågor om de sjukdomar som Hjärt-Lungfonden stöder forskning om kopplat till det nya coronaviruset.

Läs svaren här

In other languages

Information in other languages at the Publich Health Agency of Sweden.