Hjälp oss att besegra stroke

Varje år dör 6 000 svenskar av stroke.

Ge en gåva

Hjälp oss att besegra stroke

Varje år dör 6 000 svenskar av stroke.

Ge en gåva

Varje år dör 6 000 svenskar av stroke. En vanlig orsak till stroke är hjärt-kärlsjukdom, oftast högt blodtryck eller åderförfettning. Med hjälp av forskningen vill vi inom det närmaste decenniet halvera antalet som avlider av stroke. På lång sikt är målet att besegra stroke, en gång för alla. Hjälp oss att nå vårt mål!

AKUT-testet lär dig känna igen
varningssignalerna vid stroke

ANSIKTE
Be personen att le. Om mungipan hänger. Ring 112!
KROPP
Lyft armarna i 10 sekunder. Om en arm faller. Ring 112!
UTTAL 
Om personen talar sluddrigt eller inte hittar rätt ord. Ring 112!
TID
Varje sekund är livsviktig. Vänta inte. Ring 112!