I år dör fler av hjärt-kärlsjukdom än av något annat.

Bli månadsgivare

Varje år förlorar tusentals människor en förälder, ett syskon, eller en vän på grund av hjärt-kärlsjukdom. Forskningen gör att fler överlever och med ditt stöd kan fler få mer tid att leva!


”Varje minut är livsviktig vid hjärtstopp”

Trots att fler överlevnaden har ökat de senaste 20 åren så är det bara 1 av 10 av de som drabbas av hjärtstopp som klarar sig. Snabba akutinsatser är helt avgörande. Jacob Hollenbergs forskning rör sig från ögonblicket då någon drabbas och hela vårdkedjan från hem till sjukhus och intensivvården. Var med och stöd forskningen som ger fler tid att leva!

Bli månadsgivare! 

"Nu är vi nära att lösa gåtan hjärtinfarkt" 

Efter många års arbete är Jan Nilsson och hans forskarteam nu mycket nära att lösa gåtan hur vi ska kunna förhindra hjärtinfarkt.

"Viktigt att inte hålla inne känslorna"

Bara 19 år gammal förlorade Erik sin pappa efter en hjärtinfarkt. En händelse som har påverkat hela livet.

1,9 miljoner drabbade 

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken idag. Både i Sverige och i världen.

I Sverige lever 1,9 miljoner personer med hjärt-kärlsjukdom och forskningen står inför stora utmaningar för att hitta nya sätt att behandla och förebygga dessa sjukdomar. 

Var med och bygg forskningen som ger mer tid att leva! 


Bli månadsgivare

Forskning ger #tidattleva

Tack vare forskningen lever den som får hjärtinfarkt idag 12 år längre jämfört med för 30 år sedan. Trots det är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken. Vi vill att fler ska få mer tid att leva. Med ditt stöd kan vi rädda och förlänga fler liv!

Hjärt-Lungfonden Linda Andersson Hjärtinfarkt

"Jag var helt säker på att jag skulle dö"

Omgiven av sina fyra barn låg 39-åriga Linda Andersson i sängen. Familjen hade larmat ambulans och Linda var helt övertygad om att det var nu hon skulle dö. 

Forskare Anders Jeppsson

”I framtiden hoppas jag vi slipper hjärtkirurgi"

Anders Jeppsson har hjälpt hjärtsjuka patienter i snart 25 år. Två dagar per vecka ägnar han åt hjärtkirurgi och resten av tiden åt forskning. En perfekt kombination, menar Anders.

Målet: att besegra stroke

Stroke är den näst vanligaste orsaken till död och invaliditet i världen. Ulf Hedin och hans forskarteam arbetar för att drastiskt förbättra behandlingen av akut stroke. Just nu pågår fem eller sex olika projekt inom teamet som kan utvecklas till läkemedel. 

Var med och bygg forskningen som ger mer tid att leva! 

Bli månadsgivare!


Insamlingskontroll