Hur många extra år får jag leva?

Känner du någon som har en hjärtsjukdom? Det är den av alla sjukdomar som flest människor dör av i Sverige. Det är därför ganska troligt att någon i din närhet har drabbats eller kommer att göra det.

–Jag är själv drabbad som du kanske vet. Tack vare hjärtforskningen och skickliga läkare kan jag ändå leva vidare. I genomsnitt får den som drabbas idag 12 extra levnadsår jämfört med hur det var för bara trettio år sedan, säger Arne Hegerfors som drabbades av en allvarlig hjärtinfarkt för två år sedan.

Hjärtsjukdom - vanligaste dödsorsaken

Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige. Årligen drabbas ca 30 500 personer och 8 500 dör av sin hjärtinfarkt. Många tror att det bara drabbar de som lever osunt och missköter sin hälsa, men sanningen är att vem som helst kan drabbas.

Fler liv räddas tack vare forskning

Svensk hjärtforskning har gjort dramatiska framsteg under de senaste decennierna. Den som drabbats av en hjärtsjukdom i dag lever mycket längre än för bara trettio år sedan. Det handlar om 12 till 15 extra år enligt en rapport som vi har låtit Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi ta fram. Det är tack vare svenska folkets gåvor till Hjärt-Lungfonden som den oberoende hjärtforskningen i vårt land kan vara så framgångsrik.

Vad är hjärtinfarkt?

Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl. Den del av hjärtat som inte får syre skadas allvarligt. Den skadan kallas infarkt. I dag står forskarna inför nya utmaningar. Intresset har riktats mot riskfaktorerna diabetes, övervikt och själva orsaken till hjärtinfarkten, nämligen åderförfettningsprocessen. Läs mer om hjärtinfarkt

Hit går pengarna

Nu till jul är en gåva till Hjärt-Lungfondens arbete den kanske viktigaste julgåvan du kan ge dig själv och till alla du tycker om. Hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige, men forskningen får inte de pengar den behöver. I år går din gåva till forskning som ska lösa gåtan om varför vissa drabbas av hjärtinfarkt och andra inte. Läs mer om aktuell forskning

Långsiktigt mål

Hjärt-Lungfondens mål är att inom 10 år halvera dödstalen i hjärtinfarkt och därmed rädda fler än 5 000 liv varje år. 

Kontakt
Daniel Edelsvärd, projektledare
Telefon: 08-566 24 235
E-post: daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se

Sidan senast uppdaterad 2014-03-03