God planering förenklar för de efterlevande

Juristen Gunilla Waern har lång erfarenhet som boutredare och av arvskiften. Efter drygt 25 år som bankjurist startade hon eget för sju år sedan. Här svarar Gunilla Waern på frågor om boutredningar.

Vilket är ditt bästa råd för att allt ska gå så smidigt som möjligt?

– Skriv testamente och låt de efterlevande veta vilka önskemål du har om begravningen och annat. Så vet man att det är gjort och slipper grubbla. Det är inte minst viktigt i dag när många lever i nya relationer med olika kullar barn. Då krävs testamente till exempel för att skydda boendet för den efterlevande maken/sambon.

Vad är din uppgift som boutredare?

– Lite förenklat är min uppgift att förbereda ett så kallat bouppteckningsdokument med en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen, tillsammans med begravningskostnaderna och boutredarens arvode. Makens tillgångar och skulder ska också antecknas, alternativt samboegendomen. Sedan kallar boutredaren alla dödsbodelägare, arvingar, till en bouppteckningsförrättning. Ett av den avlidne upprättat testamente, om det finns ett sådant, skickas tillsammans med kallelsen. Bouppteckningen är en egen juridisk process och kan beskrivas som förberedelsen för det kommande arvskiftet.   

Hur förvarar jag mitt testamente så att min sista vilja blir känd?

– Jag brukar rekommendera mina klienter att förvara originalet i ett bankfack, där hittas det alltid. Sedan är det bra att förvara en kopia hemma, och berätta för någon att den finns där. 

Jag har ingen familj. Hur gör jag då med testamente och annat?

– Mitt bästa råd är att lämna instruktioner till en vän. Berätta för den goda vännen var kopian respektive originalet av ditt testamente finns. Var inte rädd för att ta upp frågan med vänner – de allra flesta upplever detta som ett hedersuppdrag. Annars kan banken rekommendera en jurist som kan hjälpa till före och efter din bortgång.