Vad betyder de olika orden? Här är en ordlista!

Här har vi samlat några kluriga ord.

Arvinge – är den som ärver enligt arvsordningen

Arvsklasser – är tre stycken och bildar tillsammans den legala arvsordningen

Arvsordning – kallas arvingarnas inbördes turordning. Arvsordningen delar in nära släktingar i tre arvsklasser där barn och deras barn hör till den första. När det inte finns någon arvinge i första klassen kommer nästa arvsklass i fråga. Finns det till exempel efterlevande barn får inte släktingar i andra och tredje arvsklassen del av arvet. Arvsordningen kan till viss del ändras genom upprättande av testamente.

Arvslott – kallas den del av kvarlåtenskapen som en arvinge får.

Bröstarvinge – är egna barn och deras barn. Med bröstarvingar jämställs adoptivbarn och deras barn.

Kvarlåtenskap – är den egendom som en avliden person efterlämnar.

Laglott – är den del av bröstarvingens arvslott (hälften) som inte kan inskränkas av den avlidne genom ett testamente om inte bröstarvingen lämnar sitt godkännande.

Legat – är något bestämt som ges bort genom ett testamente, till exempel en möbel eller en specificerad summa pengar.

Särkullbarn – kallas barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna är döda.

Testator – kallas den som upprättar ett testamente.

Universell testamentstagare – är den som får hela eller en viss andel av kvarlåtenskapen. Alternativt återstoden sedan andra testamentstagare fått sitt.