Ewas arv går till hjärt-lungforskning

För sex år sedan drabbades Ewa Persson av stroke. Nu har hon skrivit i sitt testamente att en del av arvet efter henne ska gå till hjärt-lungforskningen.

Det var när hennes båda bröder gick bort, alldeles för unga med några månaders mellanrum 1998 i hjärt- kärlrelaterade sjukdomar, som Ewa Persson också började reflektera över sin egen hälsa. Hon kände till ärftligheten i familjen, hennes egen mor Hanna hade fått en pacemaker redan i början av 1960-talet. 

– Pacemakern gav oss nästan 25 år tillsammans, säger hon. Forskningen hade inte kommit så långt då, men pacemakern fungerade väldigt bra även om mamma aldrig vågade gå ut när det åskade.

– Innan min man PO och jag flyttade in hit till Karlstad hade vi en vacker gård som hette Lund i Sunnebo utanför Hagfors, berättar hon.

Som i många andra Värmlandshem på landet hade de flera frysboxar fyllda med kött och svamp. Och det var därute, efter en svamputflykt 2010 hon fick sin stora hjärnblödning.

Drabbades av stroke

– Jag hade tidigare varit orolig för ärftliga hjärt- och kärlproblem och flera gånger gått till läkare för kontroll. Jag kunde känna mig kallsvettig utan anledning, svimmade flera gånger men vården hittade ingenting konstigt annat än att blodtrycket var skyhögt och jag fick flera olika mediciner.

Men nu, efter svamputflykten, blev hon orolig och gick ut på kökstrappan för att ropa på PO.

– Jag fick inte fram ett ljud! Hade inget tal och förstod direkt att jag drabbats av stroke.

Del av arvet till Hjärt-Lungfonden

Läkarna opererade och minskade trycket på hjärnan från blödningen. Dessutom upptäcktes ytterligare en blödning där man kunde se att Ewa redan tidigare haft en mindre stroke. Men allt gick bra. Ewa vet hur viktig den medicinska forskningen är för att allt fler ska få ett bra liv, inte minst för alla som, liksom hon själv, har med sig en ärftlighet.

– Jag har ju två barn och fyra underbara barnbarn. Och inte minst för deras skull har jag skrivit i mitt testamente att en del av mitt arv ska gå till hjärt-lungforskningen.