Vilken information behöver Hjärt-Lungfonden om mig?

Svar: Vi behöver fullständigt namn, adress och personnummer.