Hur mycket skattereduktion kan jag få?

Svar: Avdraget är på 25 procent av gåvobeloppet och maxbeloppet som man kan göra avdrag för är 6 000 kronor. 25 procent avdrag på 6 000 skulle alltså ge ett avdrag på 1 500 kronor. 

Detta gäller för dig som har gett gåvor under 2015. Från den 1 januari 2016 slopas avdragsrätten.