Kommer avdragsrätten för gåvor att försvinna?

Svar: Den 25 november fattade riksdagen beslut om budgetramarna för 2016 och där ingick beslutet om att slopa skattereduktion för gåvor till insamlingsorganisationer i Sverige. Riksdagens beslut innebär alltså att du från och med 1 januari 2016 inte längre kan få skattereduktion för dina gåvor till insamlingsorganisationer i Sverige. De gåvor som skänkts under 2015 påverkas inte, utan för dem har du samma rätt till skattereduktion som tidigare år.