Slopad skattereduktion för gåvor

Från den 1 januari 2016 har Riksdagen beslutat om att slopa skattereduktionen för gåvor till insamlingsorganisationer i Sverige. De gåvor som skänkts under 2015 påverkas inte, utan för dem har du samma rätt till skattereduktion som tidigare år.

Den 25 november 2015 fattade riksdagen beslut om budgetramarna för 2016 och där ingick beslutet om att slopa skattereduktion för gåvor till insamlingsorganisationer i Sverige. Riksdagens beslut innebär alltså att du från och med 1 januari 2016 inte längre kan få skattereduktion för dina gåvor till insamlingsorganisationer i Sverige.

De gåvor som skänkts under 2015 påverkas inte, utan för dem har du samma rätt till skattereduktion som tidigare år.

Här hittar du vanliga frågor och svar om skattereduktion för gåvor.