Varför skickar ni tackbrev, är inte det onödigt dyrt?

Varför skickar ni tackbrev, är inte det onödigt dyrt?

Vi skickar bara ett tackbrev när en person ger en gåva till Hjärt-Lungfonden för första gången. Vi vill visa hur mycket vi värdesätter dig som givare och hur viktiga gåvorna är för forskningen.

Om du lämnar din e-postadress eller ditt mobilnummer får du nästa tack på något av dessa digitala sätt istället.