Varför skickar ni tackbrev, är inte det onödigt dyrt?

Vi skickar bara ett tackbrev när en person ger en gåva till Hjärt-Lungfonden för första gången. Vi vill visa hur mycket vi värdesätter dig som givare och hur viktiga gåvorna är för forskningen.

Om du lämnar din e-postadress eller ditt mobilnummer får du nästa tack på något av dessa digitala sätt istället.