Måste jag skriva LEVA med stora bokstäver?

Måste man skriva ordet LEVA med stora bokstäver i sms:et?

Nej, det går bra att skriva med både små och stora bokstäver.