Varför har Hjärt-Lungfonden två plusgirokonton?

De brev med inbetalningskort till PlusGiro 909102-6 är helt korrekta och är skickade av oss här på Hjärt-Lungfonden.

Vi har två PlusGirokonton, ett som används ihop med ett så kallat OCR-nummer och ett som används vid inbetalningar utan OCR-nummer, 909192-7. PlusGirot kräver att organisationer har olika konton för betalningar med respektive utan OCR, och detsamma gäller alla organisationer i Sverige med 90-konto.

På baksidan av de flesta av våra PlusGirokort finns en kort text som förklarar detta. Båda kontona är alltså Hjärt-Lungfondens, båda går till samma forskning och båda är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll. Allt är således i sin ordning och om du önskar skänka en gåva vill vi rekommendera att du använder det inbetalningskort med förtryckt OCR-nummer som du fått senast.