Kan jag få ett inbetalningskort skickat varje månad?

Nej, tyvärr kan vi inte längre erbjuda den formen av givande.

Orsaken är att det medför högre administrativa kostnader än vad det ger pengar till forskningen, något som varken vi som organisation eller våra givare önskar.