Hjärt-Lungfonden har 90-konto

Vårt arbete för att bekämpa hjärt- och lungsjukdom är helt beroende av dina och andra personers gåvor, verksamheten får inget statligt stöd. Det är en självklarhet för oss att vara tydliga med våra kostnader och vilka riktlinjer vi följer.

Hjärt-Lungfonden tillämpar Frivilligorganisationernas Insamlingsråds etiska riktlinjer och vi har 90-konto. I Sverige är det Svensk Insamlingskontroll som beviljar 90-konton och som följer upp att insamlingen inte belastas med oskäliga kostnader. Minst 75 procent av gåvorna ska gå till ändamålet för att en organisation ska få behålla sitt 90-konto.

Vi strävar ständigt efter lägre omkostnader

Hjärt-Lungfonden har idag 20 procent i totala omkostnader vilket innebär att 80 procent av gåvorna går direkt till ändamålet. 80 kronor av varje skänkt hundralapp går alltså direkt till forskningen - 2011 blev det hela 167 miljoner kronor. Vi är stolta över att ha lägre andel kostnader än det tillåtna gränsvärdet, men strävar ständigt efter att sänka våra kostnader så långt som möjligt.

På vårt kansli arbetar cirka 35 medarbetare helhjärtat för att driva Hjärt-Lungfondens arbete och forskningen framåt. Vi skickar ut tiotusentals informationsskrifter till sjukhusens väntrum, vi är tillgängliga att ta emot gåvor via telefon hela året och vi håller vår hemsida ständigt uppdaterad, bland mycket annat. 20 kronor av varje skänkt hundralapp går till dessa och andra administrativa uppgifter.