Varför ny sida när jag går till min internetbank?

Det beror på att DIBS (betaltjänst) kräver detta som ett steg i den säkra överföringen. Efter att du genomfört transaktionen på internetbanken, kommer du automatiskt tillbaka till Hjärt-Lungfondens hemsida.