Varför skickar ni tackbrev, är inte det onödigt dyrt?

Vi skickar bara ett tackbrev när en person ger en gåva till Hjärt-Lungfonden för första gången. Vi vill visa hur viktiga gåvor är för forskningen och hur mycket vi värdesätter våra givare. Vi vill hälsa nya givare välkomna till organisationen, bekräfta att gåvan kommit fram och berätta om hur den kommer till nytta. Många av våra givare uppskattar att få ett tackbrev.