Varför skickar ni tackbrev, är inte det onödigt dyrt?

Vi skickar bara ett tackbrev när en person ger en gåva till Hjärt-Lungfonden för första gången. Vi vill hälsa nya givare välkomna, bekräfta att gåvan kommit fram och berätta hur den kommer till nytta!