Hur gör jag när jag ger en gåva via er webbplats?

Du fyller i formuläret med uppgifter om dig, din gåva och hur du vill betala. I sista steget kontrollerar du att de uppgifter du angivit är korrekta. Du har möjlighet att redigera om något blivit fel. Om du väljer att betala gåvan via inbetalningskort skickar vi hem det till dig inom en vecka. Du har 30 dagar på dig att betala.