Del 13: Begravningsguiden - Om att välja begravningsmusik

Musik ger en vacker och stämningsfull inramning, oavsett vilken typ av begravning det är. Om den avlidne har skrivit ned eller berättat vilken musik som önskas blir valet enkelt. I andra fall är det bra att utgå från den musik personen gärna lyssnade på.

Om begravningen är kyrklig följer gudstjänsten en bestämd ordning. Utöver psalmerna kan du som anhörig bestämma ett antal musikstycken som ska framföras, ofta som inlednings- och avslutningsmusik. Det är vanligt att dessa framförs med orgel, men ibland kan kyrkomusikern själv framföra en sång. Om du har speciella önskemål om musiken som ska framföras är det bra att prata med prästen och musikern redan under planeringen av begravningen. Kyrkomusikern kan också ge tips om lämplig begravningsmusik.

Är begravningen borgerlig? Då får du som anhörig själv välja musik. Det kan vara religiösa psalmer, men även helt annan typ av musik. I de flesta kapell där borgerliga begravningar förrättas finns musikanläggningar, så oftast går det bra att ta med förinspelad musik.

Personlig begravningsmusik

Många tänker på psalmer när begravningsmusik ska väljas. Men oavsett om ni anordnar en kyrklig eller borgerlig begravning finns det möjlighet att välja musik utifrån den avlidnes önskningar eller smak. För dig som ordnar en borglig begravning finns egentligen inga regler för vilken typ av musik som ska framföras under en begravning. Såväl hårdrock som dansbandsmusik kan passa in. Huvudsaken är att det finns en personlig koppling till musiken. Vid en kyrklig begravning går det också bra att välja personlig musik utöver de två till tre psalmer som ingår enligt Svenska Kyrkans ordning, men musiken bör stämmas av innan ceremonin. Minnesstunden är också ett bra tillfälle att spela eller framföra musik som den avlidne tyckte om.

Psalmer

Vissa av våra svenska psalmer spelas ofta på begravningar. Här är några av de mest älskade:

190 – Bred dina vida vingar

231 – Oändlig nåd mig Herren gav

248 – Tryggare kan ingen vara

249 – Blott en dag

256 – Var inte rädd

271 – Närmare Gud till dig

277 – Så tag nu mina händer

285 – Det finns djup i herrens godhet

297 – Härlig är jorden

300 – O, hur saligt att få vandra

304 – Lär du mig skog att vissna glad

309 – Nu vilar ett hjärta

798 – Som liljan på sin äng

Sånger vi gärna vill höra på begravningen

Orgelstycken:

Gammal fäbodpsalm – Oskar Lindberg

Air – Johann Sebastian Bach

Tröstevisa – Benny Andersson

Largo – Vivaldi

Amazing Grace – trad

Evert Taube-melodier, till exempel Nocturne och Så skimrande var aldrig havet

Öppna landskap – Ulf Lundell

Koppången – PE Moraeus

Ofta önskade solosånger:

Jag har hört om en stad ovan molnen – Carola med flera

Där rosor aldrig dör - Vikingarna

Omkring tiggarn från Luossa – Dikt av Dan Andersson, tolkad av olika artister

Stad i ljus – Tommy Körberg

Som en bro över mörka vatten – Tommy Körberg

En ton från himlen – Göte Strandsjö

Jag ska gå genom tysta skyar - Christer Sjögren

Håll mitt hjärta – Björn Skifs

Källa: Svenska kyrkan

Ofta önskade engelska sånger:

Candle in the Wind – Elton John

Tears in Heaven – Eric Clapton

Knockin’ on Heaven’s Door – Bob Dylan

Imagine – John Lennon

Time to Say Goodbye - Francesco Sartori

Hallelujah - Leonard Cohen

Fields of Gold – Sting

Lyssna på begravningsmusik

Vill du lyssna igenom musiken innan du väljer? På Spotify finns några spellistor med begravningsmusik. Sök på ”begravningsmusik” så dyker de upp.

Besök vår Spotify-lista.

Verser, dikter och minneshälsningar

Klicka här för fler förslag på verser, dikter och minneshälsningar.

Begravningsguidens olika delar: