Ge din aktieutdelning till livsviktig forskning

Som ideell förening med ett allmännyttigt ändamål är Hjärt-Lungfonden skattebefriade. Så skänker du oss rätten till din aktieutdelning betalar varken du eller Hjärt-Lungfonden skatt på aktieutdelningen.

Räkneexempel

Med en kapitalskatt på 30 % och en utdelning på 10 000 kr behåller du 7 000 kronor efter skatt. Om du istället ger Hjärt-Lungfonden rätt att ta emot din aktieutdelning behåller utdelningen hela sitt värde – 10 000 starka kronor till angelägen hjärt-, kärl och lungforskning.     

Så här går det till

De aktier vars utdelning du skänker till Hjärt-Lungfonden skall vara börsnoterade. Du ska dessutom  stå som direkt ägare till aktierna det vill säga inte som delägare i exempelvis en aktiefond. Om du vill skänka utdelning från fåmansbolag hittar du informationen här. 

För att gåvan ska bli skattefri, måste du föra över rätten till utdelning från dig till Hjärt-Lungfonden minst en vecka innan bolagsstämman. Här i DI-kalendern kan du se när bolagen håller sina stämmor 

Om du har aktierna registrerade på ett VP konto, fyller du i blanketten ”Anmälan om Rättighetshavare (pdf)” och lämnar till din bank/ kapitalförvaltare .  

Om du har aktierna i en aktiedepå är den generella regeln att du förutom att fylla i blanketten ”Anmälan om Rättighetsinnehavare (pdf)” även måste be banken att flytta över hela eller delar av aktieinnehavet till ett VP konto. Kontakta din bank och hör vad som gäller för depåkontohavare i just din bank

Ta med följande uppgifter till bankkontoret:

Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar
Box 5413
Biblioteksgatan 29114 84 Stockholm

Organisationsnummer: 802006-0763
Plusgiro: 90 91 92-7 Bankgiro: 909-1927  

Om du är kund hos nätmäklare som till exempel Avanza loggar du in, går in på Mina sidor >  Deklarationer > Ge bort din utdelning. 

Hos Aktieinvest loggar du in på ditt konto > Min depå > Inställningar > Utdelningar.

Vad händer sedan?

Bekräftelse: Hjärt-Lungfonden skickar alltid ut en bekräftelse på att vi tagit emot pengarna. Har du inte fått ett brev, ber vi dig att ringa oss.

Inkomstdeklaration: Din bank skickar alla uppgifter till Skatteverket och du behöver därför inte ange det i din deklaration. Ett gott råd är dock att ändå förklara att du skänkt bort utdelningen under ”Särskilda upplysningar” i deklarationen och bifoga det tackbrev som du får från oss.

Återkalla gåvan: Eftersom din gåva av aktieutdelning endast upphör om du antingen säljer aktierna eller att du aktivt avslutar din gåva,  kommer vi att i god tid innan 2018 års utdelningsperiod skicka ett brev där vi uppmärksammar dig på att detta. Då kan du välja att behålla överföringen till Hjärt-Lungfonden eller att avregistrera oss som mottagare av framtida aktieutdelning. Enklast gör du detta genom att fylla i rutan ” Återkallande” i ”Anmälan om Rättighetsinnehavare”. 

Kontakt

Verkar det krångligt? Välkommen att ringa någon av oss eller mejla så reder vi ut begreppen för vad som gäller just dig. Eller ring din bank.

Lotta Johansson                                                                         
08-56624205                                                                              
lotta.johansson@hjart-lungfonden.se   

Länk

Läs mer om aktiegåvor till ideella organisationer.