Aktieutdelning som gåva – ett smart sätt att ge

Som privatperson kan du skattefritt ge din aktieutdelning till Hjärt-Lungfonden som gåva. På så sätt ökar värdet av din gåva väsentligt!

Räkneexempel

En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1 000 starka kronor för Hjärt-Lungfonden - som är skattebefriad. Din gåva får alltså omedelbart en ökad hjälpkraft med 43 procent.

Ge aktieutdelning

 1. Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska ge till Hjärt-Lungfonden som gåva och om du vill ge hela utdelningen.
 2. Du måste avsäga dig rätten minst en vecka före bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek. De flesta bolagsstämmor hålls från februari till maj.
 3. Som kund hos Avanza eller Nordnet har du möjlighet att ge din utdelning som gåva till oss direkt via "din sida" på respektive nätmäklares hemsida.
 4. Har du VP-konto ändrar du mottagare av din utdelning genom att fylla i blanketten Anmälan om rättighetshavare. Därefter kontaktar du din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig.
 5. Blankett för att föra över rättigheten till utdelning finns även hos din bank eller det institut där du har ditt VP-konto eller depå. Ditt bankkontor kan hjälpa dig att fylla i blanketten.
 6. Ta med följande uppgifter till bankkontoret.

  Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar
  Box 5413
  Biblioteksgatan 29
  114 84 Stockholm

  Organisationsnummer: 802006-0763
  Plusgiro: 90 91 92-7
   
 7. Hur gör jag när jag deklarerar? Din bank upplyser skatteverket om din gåva och du behöver därför inte ange det i din deklaration. Ett gott råd är dock att ändå förklara vad du gjort under ”särskilda upplysningar” i deklarationen.

Kontakt

 

Daniel Edelsvärd, marknadskoordinator
Telefon: 08-566 24 235
E-post: daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se

Sidan senast uppdaterad 2015-07-03