Ge aktier – öka värdet på din gåva

Många givare har under årens lopp sålt aktier för att sedan ge kontanterna till Hjärt-Lungfonden som gåva. Ett enkelt sätt att öka gåvans värde är att istället ge aktierna, obligationerna eller fonderna till Hjärt-Lungfonden som sedan realiserar gåvan. Varken du som givare eller vi betalar då någon vinstskatt.

Räkneexempel:

En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1000 starka kronor för Hjärt-Lungfonden - som är skattebefriad. Din gåva får alltså omedelbart en ökad hjälpkraft med 43 procent. 

Gör så här:

  • Du väljer att ge en värdepapperspost (eller fast egendom) som gåva till Hjärt-Lungfonden
  • Din bank-/kapitalförvaltare får i uppdrag att överföra gåvan till Hjärt-Lungfondens värdepappersdepå på Nordea, depåkontonummer 266 742.
  • Du fyller i ett gåvobrev (öppnas som pdf) och skickar in till oss

I gåvobrevet anger du vad du har givit i gåva och att Hjärt-Lungfonden är gåvomottagare.

Du får bekräftelse på att aktiegåvan nått oss

Efter ägarbytet säljer vi värdepapperna/egendomen. Hjärt-Lungfonden är skattebefriad och betalar inte någon kapitalvinstskatt. Så snart försäljning skett meddelar vi dig vilken summa din gåva inbringat till forskningen. Din omtanke kommer många till del.

Kontakt


Håkan Karlsson, marknadskoordinator Hjärt-Lungfonden
Telefon: 08-566 24 241
E-post: hakan.karlsson@hjart-lungfonden.se