Om Svenska PostkodLotteriet

Svenska PostkodLotteriet är landets största icke-statliga lotteri med över en miljon lottprenumeranter. Överskottet, efter lottvinster och verksamhetskostnader, går till utvalda välgörande ändamål.

Hjärt-Lungfonden är en av de organisationer som får pengar från lotteriet. 2013 delade PostkodLotteriet ut en miljard kronor och Hjärt-Lungfonden fick 27 miljoner kronor.

Lotteriets förmånstagare

Lotteriet stödjer just nu ett 40-tal organisationer inom fem huvudområden. Hjärt-Lungfonden ingår i området "Hälsa, forskning och utbildning". Så här fördelas medlen:

  • Människor i utsatta situationer, 335 miljoner kronor
  • Hälsa, forskning och utbildning, 160 miljoner kronor
  • Organisationer som arbetar för barns rättigheter, 157 miljoner kronor
  • Kultursektorn, 110 miljoner kronor
  • Natur- och miljösektorn, 104 miljoner kronor

Om PostkodLotteriet

PostkodLotteriet är ett företag som ingår i Novamedias koncern och finns i Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Företagets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö.

Lotteriet är en betydande finansiär till ideella organisationer och projekt, såväl i Sverige som internationellt. Tack vare satsningarna på tv-underhållning och marknadsföring kan lotteriet tillsammans med Hjärt-Lungfonden även skapa medvetenhet kring våra stora folksjudomar.