Aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond avslutas

Öhman har genom aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond under de senaste 25 åren bidragit med totalt 43 miljoner kronor till barnhjärtforskningen. Tack vare forskningen har andelen hjärtebarn som räddas ökat från 60 till 95 procent under de senaste 50 åren.

Hjärt-Lungfonden riktar ett stort tack till Öhman och alla som har sparat i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond för ett fantastiskt engagemang under de senaste 25 åren!

I samband med att Pensionsmyndigeten ser om sitt avtal med samtliga fondbolag blir flera fonder från ett flertal bolag allt för små för att finnas med på myndighetens fondtorg. En av dessa fonder är Öhman Hjärt-Lungfond. Från och med den 6 december 2018 övergår Öhman Hjärt-Lungfond i en annan av Öhmans aktiefonder: Öhman Global Hållbar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr som finns att tillgå på www.ohman.se/fondlista innan du köper andelar i en fond.