Fondspara hos Öhman

Genom att spara i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond stödjer du den livsviktiga forskningen om barnhjärtan. Som fondsparare ger du ditt bidrag till forskningen utan att avstå en enda krona eftersom Öhman varje år avstår en fjärdedel av aktiefondens förvaltningsintäkter till Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden och Öhman har en lång gemensam historia. Båda har funnits i över 100 år och när Öhman 1994 utökade sin verksamhet till att omfatta fondbolagsverksamhet var Öhman Hjärt-Lungfond den första fonden som öppnades för sparare.

– Öhman Hjärt-Lungfond är en aktiefond som haft en god utveckling i relation till andra globala aktiefonder, men sparande i aktier ska alltid ses som ett långsiktigt sparande, minst fem år, och under den tiden kan värdet både öka och minska, säger Tobias Övelius, portföljförvaltare på Öhman.

Han berättar att han ser positivt på framtiden för de branscher som aktiefonden investerar i. Ungefär 50 procent av aktiefondens värde investeras i läkemedel, hälsovård och medicinteknik världen över och resten i svenska aktier.

Öhman Hjärt-Lungfond har fem stjärnor i Morningstar Rating.

Öhman Hjärt-Lungfond

Öhman Hjärt-Lungfond är en av Öhmankoncernens största fonder och den är också valbar fond inom premiepensionssystemet.

– Öhman Hjärt-Lungfond är en av få fonder som har ett ideellt moment. Premiepensionssystemet tillåter inte att de fonder som är anslutna till systemet ger bort pengar från fonden. Varje år skänker vi pengar till Hjärt-Lungfonden, men pengarna tas inte från aktiefonden – det är fondbolaget som avstår en del av förvaltningsintäkten, förklarar Tobias Övelius.

– Öhman skänker ca 3 miljoner kronor årligen till Hjärt-Lungfonden. Ett samarbete som genom åren har bidragit med hela 39 miljoner kronor till forskningen. Vi är oerhört tacksamma och glada över det viktiga stödet. Öhman Hjärt-Lungfond ger människor möjligheten att skänka pengar till svensk forskning om barnhjärtan utan att själva behöva avstå en enda krona, säger Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Spara i fonder

Att spara i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Öhman rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i fonden.

Via Öhmans samarbetspartners köper du enkelt andelar i Öhman Hjärt-Lungfond:

Avanza       Nordnet logo