Visa er omtanke – sälj Go Red-smycken

Visa era kunder och anställda att ni stödjer angelägen forskning om kvinnors hjärtsjukdom genom att sälja Go Red-smycken. Er omtanke gör att forskarna kan skaffa sig djupare kunskap om skillnaderna mellan kvinnors och mäns hjärtan.

Go Red-smycken säljs till kund under mars månad varje år. Tack vare er generositet blir hela försäljningssumman en gåva som för forskningen om kvinnors hjärtsjukdom framåt. Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor idag.

Anmäl ert intresse för försäljning av Go Red-smycken

Kontaktperson
Lotta Johansson, marknadskoordinator Hjärt-Lungfonden
Telefon: 08-566 24 205
E-post: lotta.johansson@hjart-lungfonden.se