Produktsamarbete för forskningen

Ett produktsamarbete med oss ger er chansen att både stärka ert företags varumärke och bidra till kampen mot vår tids största folksjukdomar.

Kontakta oss

Karolina Dahlbeck Nobel
08-566 24 225 
e-post

eller

Lotta Johansson
08-566 24 205
e-post

Under en valfri period säljer ni en produkt där en del av vinsten går till Hjärt-Lungfonden och svensk hjärforskning. Er utvalda produkt eller tjänst kommer då specifikt sammankopplas med vårt varumärke.

Så går det till

1. Tillsammans väljer vi ut en tjänst eller produkt. Den kan vara befintlig eller speciellt framtagen för ändamålet.
2. Tillsammans marknadsför vi tjänsten eller produkten.

Genom ert stöd får ni dessutom

  • Diplom
  • Prenumeration på vårt digitala nyhetsbrev till alla som vill ha det på företaget
  • Banner som ni kan lägga in i er mejlsignatur
  • Banner till er hemsida som visar ert stöd
  • Länk till er hemsida på vår hemsida, under Hjärtliga produkter
  • Skriftligt tack på vår hemsida, under Hjärtvänliga företag (vid större samarbeten visar vi även er logotyp och en projektbeskrivning)
  • Logotyp i annons två gånger per år i dagspress
  • Tillåtelse att använda Hjärt-Lungfondens namn i marknadsföringen av produkten
    Tillåtelse att använda Hjärt-Lungfondens logotyp på produkten och i marknadsföring enligt vår policy, gäller endast vid samarbeten som överstiger 500 000 kronor per år.

Hjärt-Lungfonden samarbetar bara med företag som följer vår företagspolicy.