Hjärtsäker kust

Hjärt-Lungfonden och Sjöräddningssällskapet fick 2011 fem miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet för att under tre år utrusta räddningsbåtar, sjöräddningsstationer och kustnära platser med 200 hjärtstartare.

I projektet Hjärtsäker kust ingick även att utbilda instruktörer och skaffa utbildningsutrustning till Sjöräddningssällskapet så att de nu har egna resurser att utbilda sina nära 2 000 frivilliga i hjärt-lungräddning och användning av hjärtstartare.

På de platser längs kusten där hjärtstartare placerats ut har personal och personer som vistas i området blivit utbildade av Sjöräddningssällskapets instruktörer. Totalt har över 3 000 personer utbildats genom projektet. 

Hitta närmsta hjärtstartare

I projektet har 100 hjärtstartare placerats på sjöräddningsbåtar och 100 placerats på kustnära platser, tex; marinor, sjökrogar mm. Alla platser som har en hjärtstartare märks ut med en nödskylt. Via Hjärtstartarregistret och appen Rädda Hjärtat har du möjlighet att ta reda på var närmaste hjärtstartare finns. 

Ta för vana att ta reda på var din närmaste hjärtstartare finns, den information kan vara livsavgörande om någon i din närhet drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Lista över hittills utplacerade hjärtstartare (våren 2014)

Minst två liv har räddats tack vare projektet Hjärtsäker kust. 

Fler måste våga ingripa

Årligen drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och i dag överlever endast 500 personer. Med fler hjärtstartare till sjöss och längs Sveriges kuster kan fler överleva.

Genom projektet vill vi ändra attityd hos allmänheten så att fler personer vågar ingripa för att rädda en medmänniska som drabbas av plötsligt hjärtstopp.