Bli företagspartner

Vill ni hjälpa till att ge fler människor ett längre och friskare liv och samtidigt bidra till utvald svensk hjärt- och lungforskning i världsklass?

När ni bestämmer er för att bli företagspartner, skräddarsyr vi samarbetet tillsammans – tittar på förutsättningar, drivkrafter och identifierar gemensamma nämnare. För oss är det viktigt att samarbetet genererar ett mervärde för båda parter, stärker våra varumärken och bygger lojalitet hos såväl kunder som medarbetare.

Vi vet hur man omsätter CSR-arbete i praktisk handling och är vana att arbeta med företag på ett affärsmässigt sätt. Som företagspartner till oss stödjer ni verksamheten genom ett samarbete som är värt minst 1 miljon kronor per år. Avtalet löper i tre år eller längre.

Här nedan kan du läsa om några av de samarbeten som pågår just nu - allt från löpning och fotboll till hjärtstartare.

Kontakt

Anna Fredholm – Marknadschef
anna.fredholm@hjart-lungfonden.se
08-566 24 213