Fåmansbolag: ge din aktieutdelning till livsviktig forskning

Hjärt-Lungfonden är en ideell förening med allmännyttigt ändamål och därför skattebefriad. Skänker du oss rätten till din utdelning blir du som fåmansbolagsdelägare inte beskattad för utdelningen. Gåvan blir därför skattefri både för dig och Hjärt-Lungfonden.

För att din gåva ska bli skattefri måste du gå till väga på ett speciellt sätt.

  • Först och främst måste du ge bort rätten till din aktieutdelning  innan utdelningens storlek  fastställs vid bolagsstämman.  Rätten till utdelningen kan ges bort genom att bolaget utfärdar aktiebrev med utdelningskuponger  samt ett gåvobrev där rätten till utdelning ges som gåva till Hjärt-Lungfonden.  
  • Gåvobrev och aktieutdelningskupong överlämnas sedan till Hjärt-Lungfonden. När pengarna satts in på Hjärt-Lungfondens konto kvitterar Hjärt-Lungfonden aktieutdelningskupongen och skickar tillbaka till er. Denna används sedan som verifikation i bolagets bokföring. Utdelningen måste överföras till Hjärt-Lungfondens konto direkt från företagets konto - inte via ditt privata konto.
  • I protokollet för bolagsstämman skrivs in att Hjärt-Lungfonden ska erhålla rätten till utdelningen och vilket belopp som ska tillfalla Hjärt-Lungfonden. Det måste vara pengar som öronmärks som utdelning och beskattats med bolagsskatt.

Vi rekommenderar att du rådgör med revisor eller en jurist för att förfarandet ska bli korrekt.

Ta med följande uppgifter:

Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar
Box 5413
Biblioteksgatan 29
114 84 Stockholm

Organisationsnummer: 802006-0763
Plusgiro: 90 91 92-7   Bankkonto: 909-1927 

 

Kontakt:

Lotta Johansson                                                                         
08-56624205                                                                              
lotta.johansson@hjart-lungfonden.se