Vilka utmaningar står tbc-forskningen inför?

Den största utmaningen för forskningen om tbc är den stora spridningen av multiresistenta bakterier.

En global utmaning är en allt större spridning av multiresistent tbc. Den är resistent, mot två av de tre antibiotika som har god förmåga att döda tuberkelbakterierna och alltså mycket svår att bota. Postkod Lotteriet och Hjärt-Lungfonden stödjer ett forskningsprojekt om multiresistent tbc i Sydafrika. Forskningens mål är att med hjälp av patientens egna celler, så kallade stromaceller, behandla multiresistent tuberkulos.