Vilka behandlingar mot tbc finns i dag?

Tbc behandlas framför allt med antibiotika. Den som får rätt behandling blir med största sannolikhet smittfri inom ett par veckor, och så småningom botad.

Hela behandlingen kan genomföras i öppenvården. Smittsamma tbc-patienter är enligt smittskyddslagen skyldiga att genomgå behandling. Bacillus Calmette-Guérin-vaccin, BCG, är det enda tillgängliga vaccinet mot tbc. Vaccinet ingår sedan 1974 i WHO:s globala vaccinationsprogram.