Jag trodde att tuberkulos försvann för länge sedan. Vad har hänt?

I Sverige är tuberkulos ingen utbredd sjukdom, men globalt sett är tbc ett mycket stort problem.

I västvärlden betraktas tuberkulos, tbc, ofta som något som hör det förflutna till. Tyvärr kan inget vara mer felaktigt. Tuberkulos är den mest spridda smittsamma infektionssjukdomen i världen, och varje år insjuknar nästan nio miljoner människor.

Antalet dödsfall uppgår till 1,4 miljoner årligen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är cirka två miljarder människor smittade av tuberkelbakterien utan att vara sjuka. Förekomsten av tbc har ett tydligt samband med ett lands utvecklingsnivå och välstånd. Undernäring, trångboddhet och bristande hygien är riskfaktorer som påverkar sjukdomsspridningen. Situationen är särskilt allvarlig i Afrika, Asien, Latinamerika, Östeuropa, samt i forna Sovjetunionen.

Tbc var vanligt i Sverige under 1900-talets första hälft. Under decennierna därefter har tbc-förekomsten sjunkit. Sverige är ett av de länder i världen som har lägsta antalet tbc-fall i förhållande till folkmängden. I dag registreras cirka 600 nya fall om året.