Hur yttrar sig en tbc-infektion?

Symptom på lung-tbc är envis hosta och upphostningar under flera veckor.

Många tuberkulospatienter kan få måttlig, men långdragen, feber samt nattsvettningar. Viktminskning är vanligt. Tbc i lymfkörtlarna märks vanligen genom förstorade, oömma körtlar, främst på halsen. Tuberkuloshärdar i skelettet och leder ger symptom i knän, höfter eller ryggkotor. Misstänkta fall av lungtuberkulos brukar remitteras till specialister på lungklinik eller infektionsklinik. Där fastställs eller utesluts diagnosen tbc genom en rad undersökningar. Bland annat görs en grundlig genomgång av patientens sjukdomshistoria och en lungröntgenundersökning. I Sverige görs alltid bakterieodling från tbcmisstänkta.