Hur smittar tuberkulos?

Det vanligaste sättet som tbc smittar är genom att någon som insjuknat nyser eller hostar.

Cirka tio procent av de som smittas utvecklar tbc. Sjukdomen sprids lättast när personer med obehandlad lung-tbc hostar eller nyser. Smittämnet dör av solljus och luftdrag, men i mörk och fuktig miljö kan det överleva i månader. Det vanligaste är att en tbc-infektion drabbar lungorna, men den kan angripa så gott som alla organ. Ett vanligt sätt att insjukna i tbc i Sverige är att en så kallad latent tbc, som en person har levt med i många år, övergår i klinisk sjukdom.