Sömnapné symtom

Vanliga symtom på sömnapné är dagtrötthet, muntorrhet på morgonen, humörsvängningar samt morgonhuvudvärk.

Den som kommer på remiss för en sömnapnéutredning har vanligen sökt sig till vården för problem med snarkning i kombination med trötthet på dagen. Det kan vara tecken på en odiagnostiserad sömnapné.

Andra vanliga symtom är:

  • muntorrhet och ont i svalget på morgonen,
  • orolig sömn,
  • morgonhuvudvärk som främst känns i pannan,
  • täta urinträngningar på natten,
  • humörsvängningar och
  • nedsatt sexualdrift.

Ibland förekommer också besvär med sura uppstötningar och nattlig hosta.

Sömnapné och sömnapnésyndrom

Inom medicinen skiljer man på sömnapné och sömnapnésyndrom. Påvisade andningsuppehåll kallas vanligen sömnapné, men det är individuellt hur mycket man påverkas av uppehållen. Som sjukdomstillstånd brukar det klassas när den störda sömnen också ger symtom på dagarna, oftast i form av trötthet, och då kallas det sömnapnésyndrom. Många vittnar om en glidande skala in i sjukdomen, från snarkning till uppenbara besvär att hålla sig vaken på dagarna.

Definitioner och gränsdragningar

För att räknas som ett andningsuppehåll ska det pågå i minst tio sekunder. Det finns också en distinktion mellan olika typer av andningsuppehåll – apnéer och hypopnéer:

  • Apné = Avsaknad av luftflöde, ingen passage genom de övre luftvägarna.
  • Hypopné = Minskat luftflöde.

För att bedöma graden av sömnapné lägger man ihop summan av alla apnéer och hypopnéer under natten – många har båda delarna – och dividerar med antalet timmars sömn. Då får man ett apnéhypopné-index (AHI). Detta ska normalt vara mindre än 5.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om sömnapné som är faktagranskad av Karl Franklin, docent och överläkare, Norrlands universitetssjukhus.