Samband sömnapné och hjärt-kärlsjukdom

Är det sant att det finns ett samband mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom?

Ja, obehandlad sömnapné innebär att man har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom inklusive stroke och förtida död. Ungefär hälften av patienterna som utreds för kranskärlssjukdom lider av sömnapné. Dessa patienter har en tre gånger så hög risk för stroke. Uppemot 60 procent av dem som drabbats av stroke har sömnapné och en studie från Umeå har visat att dessa personer har en betydligt kortare överlevnad än strokepatienter som inte har obstruktiv sömnapné. Risken för stroke eller död ökade också med svårighetsgraden av sömnapnén. I en amerikansk studie konstateras också att patienter med ett AHI över 5 hade en dubblerad risk att insjukna i stroke.

Varje gång man får ett andningsuppehåll reagerar kroppen med stress som ökar puls och blodtryck. Undertrycket som skapas i bröstkorgen gör att hjärtat får tyngre att arbeta. Det blir också en syresänkning i blodet. Kroppen tycks inte hinna kompensera för dessa snabba förlopp, vilket innebär att även blodflödet till hjärnan varierar mycket – med en ökad risk för stroke som följd.

Studier från Göteborg har också visat på samband mellan sömnapné och högt blodtryck. Det hänger troligtvis samman med de upprepade påslagen av stressnervsystemet under den störda sömnen. Senare forskning har också visat att sömnapné kan leda till skador på blodkärlen, oavsett om patienten har högt blodtryck eller inte.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!